Aktualności

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

wita w Internecie. Poniżej przedstawiamy bieżące wydarzenia

z życia OZZPiP. Zapraszamy do lektury:

 

W dniu 27 maja br. Sąd Okręgowy w Łodzi uchylił wyrok Sądu Rejonowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie orzeczenia pozostaje jednak tajne.

Łódź: walka o niewinność, walka o prawo do strajku!

         Niebawem zapadnie wyrok w sprawie łódzkich pielęgniarek skazanych na karę grzywny za zorganizowanie strajku, który w ocenie sądu I instancji był nielegalny. Ta rozprawa apelacyjna nie jest zwykłą sprawą o znaczeniu lokalnym. W rzeczywistości jest to walka o prawo do strajku. Bierze w niej udział Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Niewykluczone, że sprawa znajdzie finał w Sądzie Najwyższym, który jest w Polsce instancją wiodącą w zakresie wykładni prawa, by ten rozstrzygnął, jak interpretować obecne przepisy dotyczące organizowania protestów i kierunek interpretacji tych przepisów.

        Sprawa dotyczy czterech pielęgniarek biorących udział w strajku w 2008 roku. Wtedy to, w referendum przedstrajkowym wzięło udział mniej niż 50 procent pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego. Stało się tak, ponieważ referendum zostało przeprowadzone wśród pielęgniarek, których protest dotyczył, a nie np. lekarzy. Zdecydowana większość biorących udział w referendum ( a więc ponad 50 procent) opowiedziała się za strajkiem.
        

          Prokuratura, a potem sąd uznały, że przeprowadzenie referendum w jednej grupie zawodowej i uzyskanie zgody na strajk jest nieważne, bo głosowanie powinno objąć wszystkich pracowników szpitala, w tym inne grupy zawodowe. Tym samym uznano strajk za nielegalny i sąd skazał cztery pielęgniarki kierujące protestem na kary grzywny. Tocząca się obecnie rozprawa jest apelacją od tamtego wyroku.
Rozprawa apelacyjna od samego początku toczy się w wyjątkowych okolicznościach. Jest tajna! Stało się tak na wniosek prokuratury, która uważa, że istnieje konieczność utajnienia postępowania ze względu na tajemnicę zawodową. Pytanie, jaką tajemnicę i dlaczego pozostaje otwarte, ponieważ do momentu wyroku ze względu na tajność procesu, o jego przebiegu nie może informować żadna ze stron postępowania.
          

          O wyjątkowości tej sprawy świadczy zaangażowanie w proces Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Fundacja uznała, że zarzuty pod adresem czterech pielęgniarek, naruszają ogólne normy dotyczące prawa do strajku. Fundacja w opinii skierowanej do sądu zwraca uwagę, że sposób interpretacji przepisów, jaki przyjęły prokuratura i sąd I instancji są niezgodne z regulacjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, a Polska ratyfikowała już 88 konwencji MOP. W świetle tych konwencji referendum przeprowadzone w jednej grupie zawodowej jest właściwe, ponieważ trudno zmuszać inne grupy zawodowe do uczestniczenia w głosowaniu nad protestem, który tych grup nie dotyczy. A tego właśnie prokuratura i sąd domagały się od pielęgniarek. Dlatego Fundacja zwróciła się do sądu z prośbą o skierowanie do Sądu Najwyższego pytania o wykładnię przepisów o organizacji protestów. Wtedy bowiem Sąd Najwyższy dokonałby interpretacji przepisów, w tym o organizowaniu referendów w ramach jednej grupy zawodowej, a nie wszystkich pracowników danego zakładu pracy.
Podobnie w przypadku krzywdzącego wyroku zamierza postąpić obrona pielęgniarek. Chce zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich, by ten wystąpił do Sądu Najwyższego o kasację ewentualnego wyroku. Wtedy podobnie, jak we wniosku Fundacji Sąd Najwyższy musiałby dokonać interpretacji obecnych przepisów o prawie do strajku, z uwzględnieniem ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencji MOP.

W ten sposób w Łodzi toczy się proces nie tylko o niewinność czterech pielęgniarek, ale także o sprawiedliwe i racjonalne reguły organizowania protestów w Polsce.

Opinia Prawna Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi. czytaj...

Pismo 14.XII.2009 r. czytaj...,Pismo z dnia 15 września 2009 r. do pana Tadeusza Jana Zająca - Głównego Inspektora Praca w sprawie współpracy Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi w zakresie prowadzonych kontroli - więcej. Odpowiedź Głównego Inspektora Pracy na w/w pismo - więcej.


13 sierpnia 2012 r.
Resort zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ...
11 sierpnia 2012 r.
Samorządy: przekształcenia szpitali w spółki są obecnie ryzykowne. Rok po wejściu w życie ustawy ...

Muzyka
do pobrania: 1 ( KB)
Prasa
do pobrania: 1 ( KB)
Manifa
do pobrania: 2 ( KB)
Zarząd Krajowy
do pobrania: 3 ( KB)


Copyright 2009 Ozzpip